Start    -    Welkom    -    Geschiedenis    -    Literatuur    -    Familielegenden    -   Stamboom  -   Internetverbindingen   -   Alleen leden   -   Inhoud (sitemap)
 
   
    
 

De Stamboom    -   15 Sillem Generaties
In de 16 de eeuw hebben 2 broers 2 familiestambomen gesticht. Zij waren Jacob Selm en Heyn Sylm. Wie hun ouders waren onttrekt zich aan onze waarneming. De stam van Jacob stierf uit in de 19de eeuw aangezien de stamhouder zonder nakomelingen bleef . Zodoende behoren alle levende Sillem tot de stam van Heyn. Aangezien allen die tot Jacob’s Stam behoren niet alleen onze naam dragen, maar ook het zelfde wapen voeren en soms ook met elkaar huwden, beschouwen wij hen, zij het enigszins op afstand, als behorend tot onze familie.

Familieleden die geinteresseerd zijn in onze familie, zijn uitgenodigd om de Sillem stamboom te beklimmen. Zij moeten zich daarbij niet laten afschrikken voor het grote aantal dragers van de naam Sillem. Zij zullen snel kunne concluderen dat, dankzij het eenvoudige systeem een overzicht snel kan worden verkregen.
  • In Tabel HH (HH staat voor Hansestadt Hamburg) zijn alle voorvaderen van de naam in directe lijn gerangschikt tot in de 19de eeuw. De vele andere dragers van de naam uit deze periode zijn opgenomen in het boek “Die genealogie van de familie Sillem in Duitsland” (voor details, zie het hoofdstuk "Publicaties").
Een van de meest vooraanstaande persoonlijkheden in onze familie was de Koopman en bankier Hieronymus Sillem. Reeds als 19-jarige trad hij op voor het Handelshuis Matthiessen & Sillem. Toen de franse troepen de stad bezetten en Napoleon Hamburg inlijfde in het Franse Imperium, verhuisden Hieronymus met vrouw en dochters in het jaar 1812 naar St Petersburg. Aldaar trad hij op voor het Amsterdamse bankiershuis Hope & Co. Na de nederlaag van de Napoleontische troepen bij Waterloo herwon Nederland haar zelfstandigheid. De in Engeland woonachtige 1ste firmant van Hope & Co bood aan Hieronymus de leiding van Hope op zich te nemen en een derde van het Kapitaal over te nemen. Hieronymus ging daarop in en betrok met een deel van zijn familie een Herenhuis aan de Amsterdamse Herengracht.

  • Zijn oudste zoon, Carl Sillem, bleef Hamburg trouw en zette de Duitse lijn van de familie voort. Voor zijn nakomelingen, zie Tabel DE 1, DE2 en DE 3.
  • Zijn zoon Ernst Sillem volgde zijn vader op bij Hope & Co en werd Nederlands Staatsburger. De vele leden van de Nederlandse tak van onze familie stammen van hem af. Zii kunnen worden gevonden in de tabellen NL 1, NL 2, NL 3, NL 4, NL 5, NL 6
Dan was er nog zijn zoon Wilhelm I Sillem. Die vestigde zijn naam met de financiering van een straat en een daarin gevestigde met glas overdekte winkelpassage. Anderzijds ging hij als onverbeterlijke speculant de familiegeschiedenis in. Later verhuisde hij met zijn talrijke familie naar Geneve. Hoewel hij grote sommen geld had verloren, hield hij nog voldoende middelen over om aldaar als “Vader van de Armen” bekend te worden. Er is zelfs een straat naar hem genoemd.

  •  Een van zijn zoons trok met vrouw en kinderen naar Argentiniё. Dat was Wilhelm II; zijn talrijke nakomelingen leven daar. Zie tabellen AR 1, AR 2, AR 3, AR 4
  •  Een jongere broer van Hieronymus stichtte in Londen een handelshuis. Hermann Sillems nakomelingen leven in het Verenigd Koninkrijk. Zie tabellen UK 1, UK 2, UK 3, UK 4, UK 5. 
 
©  Copyright 2012  Martin Sillem   -   Last update 1 October 2009